Privacy

In het kader van onze relatie met u verwerken wij enige gegevens van u zoals uw naam, adres, e-mail, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, beroep, inkomens- en ander financiële gegevens, en overige verzekerings- en gezondheidsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben verkregen of van een derde. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens ('WBP'). Wij hebben de verwerking van deze gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 

  • administratie op het gebied van advisering inzake verzekeringen en risicomanagement;
  • adviseren en/of het verlenen van diensten in het algemeen en in het bijzonder inzake verzekeringen en/of risicomanagement,
  • uitvoeren van onderzoek voorafgaand aan advisering;
  • handelingen met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten met verzekeraars; en 
  • verstrekken van gegevens aan derden, waaronder verzekeraars, in binnen- en buitenland voor zover noodzakelijk voor uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, daaronder begrepen claim afwikkeling.

 

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

 

Zodra wij uw gegevens - in overeenstemming met deze Privacy Statement - hebben verstrekt aan verzekeraars en/of andere derden, zijn wij niet langer verantwoordelijk voor de verdere verwerking daarvan door hen.